01/2019. (I. 31.) határozata Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott partnerségi egyeztetés lezárásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (I. 31.) határozata

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott partnerségi egyeztetés lezárásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló előterjesztést, amelyről az alábbi döntést hozza:

 1. A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetésen – a lakossági fórumon szóban illetve azt követő tizenöt napon belül írásban – beérkezett jelen eljárást érintő Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosításhoz tartozó észrevételekre adott tervezői válaszokat elfogadja, az alábbi módosításokkal:
  1. a 64. pontban megfogalmazott kérésnél maradjon közterület,
  2. a VT 17-es övezeti besorolást VT 7-re javítja,
  3. K-Szf-1 építészeti övezetben a legkisebb kialakítható telekméret 35000 m2 helyett 3000 m2,
  4. 89. új pontként kéri feltűntetni, az alsó major területét is érintő szennyvíztisztító védőtávolsága maradjon a korábbi szabályozás szerint (kerítéstől számítva), a szabályozási terven jelölt módon, a kötelezően kialakítandó zöldfelületi jelöléssel együtt
  5. Az észrevételekre a 2. számú mellékletben foglalt választ adja.
 2. A Képviselő-testület a fentiek alapján Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítás partnerségi egyeztetését lezárja, felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítási egyeztetési dokumentációját a fentiek szerint véglegesítesse és küldje meg az érintett államigazgatási szerveknek.

Melléklet:

1. Bevezető a koncepcionális és kiemelt városrendezési kérdésekről

2. A beérkezett észrevételek és válaszjavaslatok

3. Településrendezési eszközök javított partnerségi dokumentációja

Csatolt fájlMéret
PDF icon Letöltés2.11 MB