152/2019. (VI.24.) határozata A Kolozsvári Sportcentrummal kapcsolatban perbeli egyezséget is tartalmazó peren kívüli megállapodásról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2019. (VI.24.) határozata

A Kolozsvári Sportcentrummal kapcsolatban perbeli egyezséget is tartalmazó peren kívüli megállapodásról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kolozsvári Sportcentrummal kapcsolatban perbeli egyezséget is tartalmazó peren kívüli megállapodásról szóló előterjesztést és:

  1. jóváhagyja a Kolozsvári Sportcentrummal kapcsolatos perbeli egyezséget is tartalmazó peren kívüli megállapodást, valamint;
  2. felhatalmazza a polgármestert Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2019. évi költségvetése Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatok sora terhére a 25.000.000,- Ft, azaz Huszonötmillió forint felperesi jogi képviselő ügyvédi letét útján történő teljesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

Végrehajtásért felelős:szervezés