290/2020.(XII.15.) számú határozata Madár-forrásról és a Forrásvölgyről

Biatorbágy Város Polgármesterének
290/2020.(XII.15.) számú
határozata

Madár-forrásról és a Forrásvölgyről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre való hivatkozással a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva, Madár-forrásról és a Forrásvölgyről szóló előterjesztés tekintetében az alábbi határozatot hoztam:

Biatorbágy Város Önkormányzata rendeljen meg egy komplex tanulmánytervet, mely bemutatja a Madár-forrást, Forrás-völgyet és Iharos-völgyi csapadékvíz elvezető rendszert műszaki, tájépítészeti megoldásait, valamint a Forrás utca 8800/5 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő sportlétesítmény környezetre gyakorolt hatásait.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020.

Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály

Csatolt fájlMéret
PDF icon Letöltés187.48 KB