07/2021. (I.27.) számú határozata A Budapest-Balaton kerékpárút átkelési szakaszával (Szabadság út – Nagy utca nyomvonal) kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy Város Polgármesterének

7/2021. (I.27.) számú határozata

A Budapest-Balaton kerékpárút átkelési szakaszával (Szabadság út – Nagy utca nyomvonal) kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre való hivatkozással a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy a testületi tagokkal történt előzetes egyeztetés alapján:

elfogadom a Budapest-Balaton kerékpárút biatorbágyi átkelési szakaszán, a Szabadság út – Nagy utca nyomvonala ellen aláírásgyűjtést kezdeményezők képviseletében Dobi János és ugyanezen nyomvonal ügyben népszavazást kezdeményező Szövetség Biatorbágyért Egyesület képviselőcsoportjának tagjaként Lóth Gyula kérését. Ennek megfelelően felkérem a Tandem Mérnökiroda Kft-t, hogy a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalra készítsen egy, a hivatásforgalmi kerékpározás megoldására vonatkozó, alternatív kerékpárút tanulmánytervet, a 2021. évi költségvetés terhére.

Felelős:Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős:Műszaki Osztály

Csatolt fájlMéret
PDF icon Letöltés144.63 KB