235/2021.(IX. 30.) határozata A Forrás - projekt tanulmánytervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
235/2021.(IX. 30.) határozata

A Forrás - projekt tanulmánytervéről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Forrás - projekt tanulmánytervéről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:

  1. A képviselő-testület a Forrás - projekt – tanulmányterv készítését folytatja oly módon, hogy a tanulmányterv egészüljön ki az ábrázolt projektelemek Madár-forrás környékére gyakorolt hatásainak vizsgálatával, illetve a tervezési folyamatba kerüljenek bevonásra az ott élő ingatlanok tulajdonosai, a tájvédő szervezetek és tájépítészek.
  2. A tanulmányterv jelenlegi szakaszának állásáról lakossági fórumot tart, illetve a következő szakaszban egy újabb tervbemutatóval kíván folyamatos ütemben tovább haladni.
  3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a koncepció terv alapján az I. ütemben megépíteni tervezett bölcsődei 4 csoport, valamint egy 300 adagos főzőkonyha és annak bölcsődei tálalókonyhája (A többi ütem elkészültéig a főzőkonyha alkalmas más intézmények kiszolgálására is) építési engedélyezési terveinek elkészíttetésére, az engedélyezéshez szükséges mértékű szakági tervi munkarészekkel (építészet, tartószerkezet, gépészet, elektromosság, tűzvédelem, stb.), és a szerződés megkötésére.

Megbízza a polgármestert, hogy szakmai vizsgálatot végeztessen a jelenlegi étkeztetési rendszerben, amely a teljes iskolai és óvodai igényeket kiszolgálja közbeszerzésen elnyert szerződéssel, ez kerüljön összehasonlítással azzal, ha részben vagy egészben főzőkonyhákat működtetne a településen az önkormányzat, annak milyen előnyei és hátrányai vannak.

Határidő:azonnali

Felelős:Polgármester

Végrehajtásért felel:Műszaki Osztály; HÉSZ módosításért: Főépítész

Csatolt fájlMéret
PDF icon Letöltés146.8 KB