236/2022.(VII. 19.) határozata „Biatorbágy, Kálvin tér átépítése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

236/2022.(VII. 19.) határozata

„Biatorbágy, Kálvin tér átépítése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Biatorbágy, Kálvin tér felújítása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és az alábbi döntéseket hozza:

1.    Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 98. § (3) bekezdésében foglaltak alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít a Kálvin tér felújításához tartozó, alábbi feladatok tekintetében:

  • a tájépítészeti feladatok,
  • az elektromos és távközlési közműhálózat kiváltása,
  • a meglévő föld feletti hálózatok terepszint alá helyezése,
  • a közvilágítási hálózat átépítése,
  • a közúti jelzőlámpák, 
  • a buszmegálló váróépület építése,
  • térfigyelő kamerarendszerének telepítése, 
  • az ivóvízhálózat kiváltása,
  • organizációs költségek. 

2.    Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, a jegyzőt azok ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal

végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság,Műszaki Osztály

Felelős:Polgármester

Csatolt fájlMéret
PDF icon Letöltés130.58 KB