282/2022.(IX. 29.) határozata A kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

282/2022.(IX. 29.) határozata

A kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:

  1. a biatorbágyi kerékpáros hálózat fejlesztésére, valamint a közoktatási intézmények biztonságos megközelíthetőségére vonatkozóan koncepcióterveket készíttet.
  2. kerékpáros hálózati terv készítése során figyelembe kell venni a meglévő, és a tervezett településszintű fejlesztéseket, részletes vizsgálattal a Budapest-Balaton kerékpárút Füzes- és Benta-patakok mentén elkészült terveire.A tervezési folyamat minden fázisánál partnerségi egyeztetést tart a lakosság, a civil és a szakmai szervezetek bevonásával.
  3. A képviselő-testület külön tervet készíttet az iskolák megközelítésére, illetve a település kerékpárhálózatának kialakítására.
  4. A Magyar Közút Zrt. által elkészített patakparti nyomvonal kerüljön az önkormányzat honlapján publikálásra, továbbá 1 hónapon belül lakossági fórumon kerül ismertetésre.
  5. Felkéri polgármestert, hogy a következő ülésre készítse elő a beszerzést.

Határidő: folyamatos

Felelős:Polgármester

Végrehajtásért felelős:Műszaki Osztály

Csatolmány Méret
Letöltés (184.73 KB) 184.73 KB