314/2022.(X. 27.) határozata Önkormányzati rendészet megalakításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

314/2022.(X. 27.) határozata

Önkormányzati rendészet megalakításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

  1. önállóan hozza létre a Biatorbágyi Önkormányzati Rendészetet a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként 3 fő közterület-felügyelővel, akik a mezőőri feladatokat is ellátnák,
  2. felkéri a jegyzőt, hogy a novemberi testületi ülésre készítse el a képviselő- testületszervezeti és működési szabályzatának, illetőleg a polgármesteri hivatal ügyrendjének a határozatban foglaltak alapján a felügyelet szervezeti formájának, a felügyelet, illetőleg a felügyelő feladatainak átvezetését,
  3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányságnál kezdeményezze az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításairól szóló 2012. évi CXX. törvény24. §-a alapján az együttműködési megállapodás megkötését,
  4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a mezei őrszolgálat létrehozását az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek jelentse be,
  5. felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására,
  6. a mezőőri járulék összegének megállapítására a következő rendes testületi ülés során a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelettervezet előkészítése keretében történjen javaslattétel,
  7. felkéri a jegyzőt a következő testületi ülésre a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendelettervezet előkészítésére.

Határidő:folyamatos

Elkészítendő dokumentumok tekintetében november havi testületi ülés

Felelős:Polgármester

Végrehajtásért felelős:Jegyzői titkárság

Csatolmány Méret
Letöltés (147.83 KB) 147.83 KB