66/2024. (III.25.) határozata Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi tevékenységéről

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága

66/2024. (III.25.) határozata

Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi tevékenységéről 

(átruházott hatáskörben)

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága a Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletének 1./A. mellékletének „átruházott hatáskörök” 2. pontjában kapott felhatalmazása alapján, 

jóváhagyja

a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi szakmai beszámolóját.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Csatolmány Méret
Letöltés (1.55 MB) 1.55 MB