67/2024. (III.25.) határozata A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága

67/2024. (III.25.) határozata

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról

(átruházott hatáskörben)

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága, Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletének 47. §-ában és az 1/A melléklet „átruházott hatáskörök” 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján 

  1. jóváhagyja a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, a módosítások 2024. április 1-én lépnek hatályba.

  2. jóváhagyja a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítását, melynek 2024. április 1. napja a hatálybalépés napja.

  3. jóváhagyja a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tanyagondnoki Szolgálatának Szakmai Programjának módosítását, amely 2024. április 1. napján lép hatályba,

  4. felhatalmazza a polgármestert, hogy végezze el a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja és a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programja a határozat mellékletét képezik. 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Csatolmány Méret
Letöltés (3.42 MB) 3.42 MB