72/2024. (III.25.) határozata A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2024. évi munkatervéről

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága

72/2024. (III.25.) határozata

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2024. évi munkatervéről

(átruházott hatáskörben)

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága a Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletének 1./A. mellékletének „átruházott hatáskörök” 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján 

elfogadja

a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2024. évi munkatervét. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 2024. évi munkaterv aláírására.

A 2024. évi munkaterv a határozat melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, polgármester

Végrehajtásért felel: Biatorbágyi Karikó János Könyvtár vezetője

Csatolmány Méret
Letöltés (983.19 KB) 983.19 KB