76/2024. (III.25.) határozata Az Esély Szociális Társulás 2023. évi szakmai beszámolójáról

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága

76/2024. (III.25.) határozata

Az Esély Szociális Társulás 2023. évi szakmai beszámolójáról

(átruházott hatáskörben)

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága a Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletének 1./A. mellékletének „átruházott hatáskörök” 1. pontjában kapott felhatalmazása alapján, 

elfogadja

az Esély Szociális Társulás 2023. évi szakmai beszámolóját azzal, hogy az ellátás folyamatossága érdekében a társulás adjon tájékoztatást a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban ellátottaknak a szolgáltatása megszűnéséről, illetve arról, hogy a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz tudnak fordulni a gondosóra igénylésével kapcsolatban.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Csatolmány Méret
Letöltés (3.53 MB) 3.53 MB