74/2024. (III. 28.) határozata A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde önköltség számítási szabályzatának felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

74/2024. (III. 28.) határozata

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde önköltség számítási szabályzatának felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde önköltség számítási szabályzatának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a következőképpen határoz:

  • A Gólyafészek Bölcsőde 2024. évre megállapított szolgáltatási önköltsége 357.565.058 - forint.

  • „A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a Gyvt.146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.” - 2024. évre a térítési díj napi összege, átlag 21 nappal számolva –6577.- Ft/fő.

A határozat melléklete a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2024. évi önköltség számítási szabályzata.

Határidő: 2024. április 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály         

Csatolmány Méret
Letöltés (697.17 KB) 697.17 KB