77/2024. (III. 28.) határozata Az Ifjúsági pályázatok kiírásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

77/2024. (III. 28.) határozata

Az Ifjúsági pályázatok kiírásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ifjúsági pályázatok kiírásáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy:

  1.  2024. évben is kiírja az ifjúsági pályázatokat a határozat mellékletét képező pályázati kiírásban meghatározott szempontok szerint mind a 4 pályázati kategóriában két beadási határidővel, kivéve az Egyéb iskolai végzettségek támogatására kiírt pályázatot, ahol a beadási határidő 2024. november 15. napjáig folyamatos.

  2. A pályázati keretösszeg Biatorbágy Város 2024. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

  3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati kiírások megjelentetése iránt intézkedjen.

Határidő: a pályázat kiírására 2024. április 3.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

 

Csatolmány Méret
Letöltés (309.39 KB) 309.39 KB