80/2024. (III. 28.) határozata A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 15. sz. módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

80/2024. (III. 28.) határozata

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 15. sz. módosításáról

  1. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egységes szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.

  2. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja.

  3. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást értesítse.

Társulási Megállapodás módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a határozat melléklete.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 15.

végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Csatolmány Méret
Letöltés (589.87 KB) 589.87 KB