83/2024. (III. 28.) határozata az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet felülvizsgálatáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

83/2024. (III. 28.) határozata

az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet

felülvizsgálatáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a következőképpen határoz:

  1. A Gólyafészek Bölcsőde 2024. évre megállapított szolgáltatási önköltsége 357.565.058 - forint. „A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a Gyvt.146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.” - 2024. évre a térítési díj napi összege, átlag 21 nappal számolva –6577.- Ft/fő.

A határozat melléklete a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2024. évi önköltség számítási szabályzata.

Határidő: 2024. április 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Csatolmány Méret
Letöltés (185.83 KB) 185.83 KB