86/2024. (III. 28.) határozata A 6. számú felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéséről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

86/2024. (III. 28.) határozata

A 6. számú felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6. számú felnőtt háziorvosi praxist ellátó, Dr. Láng Júlia Dóra helyettesítésének kérdéséről szóló előterjesztés tárgyában az alábbi döntést hozza:

  1. Hozzájárul, hogy a Biatros Kft. által praxisközösségben ellátott 6. számú felnőtt háziorvosi praxisban 2024. május 01. napjától - a 2022. november 30. napján kötött feladat-ellátási szerződés 5.) a.) pontja szerint - a tartós helyettesítést Dr. Vajer Péter háziorvos lássa el heti 10 óra rendelés és 10 óra rendelkezésre állással, hét minden munkanapján 12-14 óra közötti rendelési idővel.

  2. Felhatalmazza a Polgármestert az illetékes hatóságok felé szükséges bejelentések megtételére. 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Csatolmány Méret
Letöltés (128.71 KB) 128.71 KB