87/2024. (III. 28.) határozata A 2. számú betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéséről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

87/2024. (III. 28.) határozata

A 2. számú betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. számú betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis helyettesítésének kérdéséről szóló előterjesztés tárgyában az alábbi döntést hozza:

  • Hozzájárul, hogy a Stier-med Kft. által ellátott 2. számú betöltetlen felnőtt háziorvosi praxisban 2024. május 01. napjától - a Stier-med Kft.-vel kötött megbízási szerződés alapján - a tartós helyettesítési feladatokat Dr. Pataki Ágoston Dániel lássa el a korábban megállapított rendelési és rendelkezésre állási idők szerint.

Hétfő: 14:00-18:00

Kedd: 8:00-11:00

Szerda: 15:00-19:00

Csütörtök: 8:00-12:00

Péntek: 8:00-11:00

  • Felhatalmazza a Polgármestert az illetékes hatóságok felé szükséges bejelentések megtételére, dokumentumok aláírására. 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Csatolmány Méret
Letöltés (155.64 KB) 155.64 KB