88/2024. (III. 28.) határozata A 2024. évi Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programról Dr. Vass Miklós Alapítvány 2024. évi támogatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

88/2024. (III. 28.) határozata

A 2024. évi Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programról Dr. Vass Miklós Alapítvány 2024. évi támogatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testület a Dr. Vass Miklós Alapítvány 2024. évi támogatásáról az alábbi döntést hozza:

  • A Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, mint Intézmény működtetésének céljára a Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési szerződés keretében 3.000.000 Ft összegű támogatást biztosít a 2024. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program kerete terhére az alábbi célok megvalósítására:

- a Dr. Vass Miklós Alapítvány által fenntartott Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, mint pedagógiai szakszolgálat jogszabályban rögzített feladatai, mint korai fejlesztés, gondozás, tanácsadás megvalósításának és fenntartása költségeinek fedezése,

- a korai fejlesztéshez, gondozáshoz tartozó uszoda, oktatás, ló tartás költségeinek enyhítésére.

  • Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a Jegyzőt annak ellenjegyzésére.

A támogatási szerződés a határozat melléklete.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. április 30.

A végrehajtásért felel: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

Csatolmány Méret
Letöltés (130.12 KB) 130.12 KB