89/2024. (III. 28.) határozata Tisztítsuk meg az országot hulladékfelszámolási pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

89/2024. (III. 28.) határozata

Tisztítsuk meg az országot hulladékfelszámolási pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta tisztítsuk meg az országot hulladékfelszámolási pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

  1. elfogadja és támogatja Biatorbágy Város Önkormányzatának részévételét az Energiaügyi Minisztérium támogatásával az NHKV Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kiírt, Tisztítsuk meg az országot II. Hulladékfelszámolási pályázatra a Gyöngyvirág utca (hrsz 017/2), illetve az Ürge-hegyen található Ezerjó utca (hrsz 5163) projektcélként való megjelölésével.

  2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

Határidő: 2024. március 

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Kabineti Iroda

Csatolmány Méret
Letöltés (129.45 KB) 129.45 KB