90/2024. (III. 28.) határozata Éves intézményi karbantartásról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

90/2024. (III. 28.) határozata

Éves intézményi karbantartásról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az éves intézményi karbantartásról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy:

  1.  jóváhagyja a bemutatott 2024. évi. intézményi karbantartási programot, a munkák elvégzésére 85.000.000,- Ft, azaz nyolcvanötmillió forint költségkeretet biztosít, melyből 80.000.000,- Ft az költségvetés éves karbantartási keretén rendelkezésre áll, további 5.000.000,- Ft-ot pedig az általános tartalékkeret terhére elkülönít.

  2. A 158. tételként szereplő legionella miatti melegvíz vezeték karbantartása, a közösségi ház földszintje, valamint a faluház 104-es termének tisztasági festése is kerüljön elvégzésre a költségkeret terhére.          

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghatározott keretösszeg figyelembevételével az egyes munkákra árajánlatokat kérjen, és azok alapján a 2024. évi intézményi karbantartási program végrehajtására a szerződéseket megkösse.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. szeptember 30.

Végrehajtásért felelős: Városgondnokság

Csatolmány Méret
Letöltés (126.75 KB) 126.75 KB