91/2024. (III. 28.) határozata Biatorbágy 8628/3 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

91/2024. (III. 28.) határozata

Biatorbágy 8628/3 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozza:

  1. Úgy dönt, hogy támogatja a Biatorbágy 8628/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét.
  2. Megbízza Dr. Malik Dean ügyvédet a jogi képviselet ellátásával az értékesítési eljárás során.
  3. Felhatalmazza a polgármestert az ügylet megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, valamint a megállapodás aláírására, és a jegyzőt a megállapodás ellenjegyzésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtástért felelős: Városgondnokság

Csatolmány Méret
Letöltés (125.89 KB) 125.89 KB