93/2024. (III. 28.) határozata Nagydobrony testvérváros kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

93/2024. (III. 28.) határozata

Nagydobrony testvérváros kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagydobrony testvérváros kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

  1. a nagydobronyi nagytemetőben létesítendő ravatalozó kivitelezésének befejezéséhez 5.000.000.-Ft összeggel járul hozzá, amelyet Biatorbágy Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének az Ukrajnai humanitárius támogatási keret során biztosít,

  2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a jegyzőt annak ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Kabineti Iroda, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

Csatolmány Méret
Letöltés (126.37 KB) 126.37 KB