96/2024. (III. 28.) határozata Trafiboxok telepítési helyszíneiről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

96/2024. (III. 28.) határozata

Trafiboxok telepítési helyszíneiről

Biatorbágy Város képviselő-testülete a következő határozatot hozza:

  1. támogatja vandálbiztos trafiboxok telepítését a Pátyi úton és a Szily Kálmán úton, a költségvetési rendeletben erre a célra meghatározott keret terhére, 

  2. felhatalmazza polgármestert a trafiboxokat telepítő céggel történő szerződés megkötésére és a Rendőrséggel történő üzemeltetési megállapodás megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály

Csatolmány Méret
Letöltés (145.91 KB) 145.91 KB