99/2024. (III. 28.) határozata Önkormányzati utak karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárás elbírálásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

99/2024. (III. 28.) határozata

Önkormányzati utak karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az "Önkormányzati utak karbantartása" közbeszerzési eljárás elbírálásáról szóló előterjesztés tekintetében alábbi döntést hozza:

  1. A közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján a képviselőtestület megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás értékelése és bírálata lezárult.

  2. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot az Út-Közmű-Gép Kft (2030 Érd, Thököly Imre utca 54.) ajánlattevő tette. Az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összege: nettó 35.999.730.- Ft.

  3. A tárgyi közbeszerzési eljárás fedezete rendelkezésre áll.

  4. A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményes.

  5. A tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese az Út-Közmű-Gép Kft (2030 Érd, Thököly Imre utca 54.) ajánlattevő.

  6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárásról szóló írásbeli összegzésnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való megjelenéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Műszaki Osztály

Csatolmány Méret
Letöltés (217.17 KB) 217.17 KB