100/2024. (IV. 4) határozata A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt 2024. évi köznevelési pályázat elbírálásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

100/2024. (IV. 4) határozata

A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt 2024. évi köznevelési pályázat elbírálásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt 2024. évi köznevelési pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozza:

  1. a köznevelési intézmények 2024. évi támogatására benyújtott pályázatokat a mellékelt táblázat szerinti tartalommal támogatja,

  2. a pályázat többlet költségének, vagyis 3.778.296 - Ft-nak a fedezete Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartalékkerete,

  3. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, a jegyzőt azok ellenjegyzésére.

A pályázati keret felosztása táblázat a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

Csatolmány Méret
Letöltés (253.52 KB) 253.52 KB