Hatósági bizonyítvány kiállítása

A hatóság az ügyfél kérelmére a nyilvántartásából adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki, pl. a kérelmezővel egy lakcímen bejelentett személyekről, önkormányzat által megállapított rendszeres szociális ellátásokról. A kérelemben szükséges feltüntetni a felhasználás célját az esetleges illetékfizetési kötelezettség megállapítása érdekében. A személyes adatkezelésre vonatkozó szabályozás értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításához a kért adat igazolásában érintett nagykorú személyek hozzájárulása is szükséges. Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

Az eljárás jogi alapja:

  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 95. § „Hatósági bizonyítvány”, 97. § „Hatósági nyilvántartás”
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés (Info tv.)

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • a „Kérelem egy lakcímen bejelentett személyek igazolásához” nyomtatvány kitöltve 

Eljárási illetékek:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése értelmében a közigazgatási hatósági eljárásért – a 2. melléklet szerinti eljárások kivételével – illetéket kell fizetni, melynek mértéke 3.000,- Ft. A törvény 2. melléklete alapján a hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes pl. szociális ügyben kezdeményezett eljárás során (védendő fogyasztók jogosultságainak igénybevételéhez), vagy a tanulmányokat folytatónak a tanulmányokkal/ösztöndíjjal kapcsolatosan.

Eljárás Megindítása:
A kitöltött, aláírt nyomtatványt és mellékleteit a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalhoz szükséges benyújtani személyesen nyitvatartási időben, vagy eljuttatni postai úton

Ügyintézési határidő:
sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:
Pest Megyei Kormányhivatal


 

Ügyintézés helye
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
06 23 310-174/249
veghne.etelka@biatorbagy.hu