Helyi népszavazás 2022

Tartalmi bekezdések

Tisztelt Biatorbágyi Választópolgárok!

Biatorbágy Város Helyi Választási Bizottsága a 2/2022. (IV.22.) HVB számú határozatával

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút Biatorbágy belterületi szakasza ne a Szabadság út- Nagy utca nyomvonalon kerüljön kiépítésre? „

tárgyú kérdésben,

a helyi népszavazás megtartását

2022. június 26. (vasárnap) napjára tűzte ki.

A népszavazással kapcsolatosan felmerülő gyakori kérdésekre az alábbi tájékoztatást adom.

I. Szavazókörök

A helyi népszavazáson az alábbi szavazókörök működnek:

001. szavazókör, Cím: Általános Iskola, Karinthy Frigyes u. 4.
002. szavazókör, Cím: Közösségi Ház, Fő u. 94.
003. szavazókör, Cím: Faluház, Baross Gábor u. 1.
004. szavazókör, Cím: Óvoda, Dévay Gyula u. 1.
005. szavazókör, Cím: Faluház, Baross Gábor u. 1.
006. szavazókör, Cím: Óvoda, Bajcsy- Zs. u. 13.
007. szavazókör, Cím: Óvoda, Nagy utca 29.
008. szavazókör, Cím: Általános Iskola, Szentháromság tér 6.
009. szavazókör, Cím: Általános Iskola, Karinthy Frigyes u. 4.
010. szavazókör, Cím: Óvoda, Nagy utca 29.

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) jelen tájékoztató melléklete tartalmazza.

II. Választási szervek

A helyi népszavazáson az alábbi választási bizottságok működnek:

 • szavazatszámláló bizottság,
 • helyi választási bizottság,
 • területi választási bizottság,
 • fővárosi, megyei ügyben a Nemzeti Választási Bizottság is.

A Helyi Választási Bizottság tagjai:

 • Temesvári Ferencné -elnök-
 • Farkas Imre Lajos -elnökhelyettes-
 • Novák László -tag-
 • Tóthné Jeneses Katalin -póttag-
 • Marlok Ferenc -póttag-

Meghívók

Határozatok

Jegyzőkönyvek

A Helyi Választási Bizottság elérhetősége:

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.   E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Megbízás a választási bizottságba

A helyi választási bizottságba, fővárosi, megyei ügyben a területi választási bizottságba a kezdeményezés szervezői közösen, választási bizottságonként egy tagot, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de a képviselő-testületben képviselőcsoporttal rendelkező szervezetek egy-egy tagot bízhatnak meg.

A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a kezdeményezés szervezői közösen, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de a képviselő-testületben képviselőcsoporttal rendelkező szervezetek két-két tagot bízhatnak meg.

III. Választójogosultság

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán, valamint a helyi népszavazáson választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

 • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
  • pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
  • pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

IV. Szavazóköri névjegyzék

A szavazóköri névjegyzék tartalmazza a legkésőbb 2022. május 27. napjáig a névjegyzékben szereplő minden, választójoggal és magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait. A névjegyzékben szereplők lakcímükre 2022. június 5. napjáig kapnak értesítőt a Nemzeti Választási Irodától.

Az értesítő tartalmazza majd többek között azt a szavazókört, szavazóhelyiség címét, ahol a választás napján szavazhat. Ezt követően a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről a helyi választási iroda küld értesítőt, illetve amennyiben az értesítőt nem kapja meg vagy elvész – új értesítő is innen igényelhető.

Átjelentkezés

Ha a választópolgár nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, át kell jelentkeznie. Akkor lehet átjelentkezni, ha a választópolgár LAKÓHELYE és TARTÓZKODÁSI HELYE is a népszavazással érintett területen van, továbbá tartózkodási helyét legkésőbb a népszavazás kitűzését megelőző 30. nap (2022. március 23.) napjáig bejlentette. Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. A kérelem akkor fogadható el, ha az a Helyi Választási Irodához a szavazást megelőző 4. nap (2022. június 22.) 16.00 óráig beérkezik.

V. A népszavazási kampány

A népszavazási kampányidőszak 2022. május 7-től 2022. június 26-án 19.00 óráig tart.

VI. A szavazás

A szavazóhelyiségben szavazni – személyesen - 2022. június 26-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

A szavazáshoz szükséges igazolványok:

Magyar állampolgár

A 2022. július 1-jét megelőző időpontra kitűzött népszavazás esetén: A 2020. március 11. napján vagy azt követően 2022. május 31. napjáig lejárt igazolvány érvényesnek tekintendő.

Uniós állampolgár

 • az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított útlevél / személyazonosító igazolvány

és

 • lakcímigazolvány.

Bevándorolt, letelepedett, menekült állampolgár

 • lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély (jogosítvány)

vagy

 • régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes).

A 2022. július 1-jét megelőző időpontra kitűzött népszavazás esetén:) A 2020. március 11. napján vagy azt követően 2022. május 31. napjáig lejárt igazolvány érvényesnek tekintendő.

Szavazás mozgóurnával

A választópolgár mozgóurna irántikérelmének

a) a helyi választási irodához:

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. június 21. napja 16 óráig,
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2022. június 23. napján 16 óráig,

vagy ezt követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2022. június 26-án napján 12 óráig kell megérkeznie.

b)   az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz:

 • meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2022. június 26. napján, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen is Biatorbágy város Helyi Választási Irodáján (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.).

Fogyatékosággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igényelhető:

 • Braille-írásos sablon a szavazólap kitöltéséhez a szavazást megelőző 9. nap 16.00 óráig kell megérkeznie
 • Akadálymentesített szavazóhelyiségben történő szavazáshoz a kérelem beérkezési határideje a szavazást megelőző 4. napon 16.00 óra (2022. június 22.)

Kérelmek benyújthatóak:

https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek

A népszavazással kapcsolatos további információk elérhetőek a www.valasztas.huhonlapon.

Mozgóúrna iránti kérelem
Átjelentkezés iránti kérelem
Körzetleíró lista

 

 

dr. Hajdu Boglárka jegyző s.k.

A Helyi Választási Iroda vezetője

A helyi választási iroda elérhetőségei:
Telefon: 23/310-174 242. mellék
E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu
Fax: 23/310-135