Ülnököket keres a bíróság

A Magyar Köztársaság Alkotmánya kimondja, hogy bizonyos – törvény által meghatározott – ügyekben és módon nem hivatásos bíráknak (ülnököknek) is részt kell venniük az ítélkezésben. A bírósági ülnökök megválasztására a Köztársasági Elnök a 2011. március 7. és április 30. napja közötti időszakot tűzte ki.

Nem hivatásos bírák jelölésére vár környékünkön a Budaörsi Városi Bíróság, a Pest Megyei Bíróság, a Budakörnyéki Bíróság, valamint a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság. A biatorbágyról jelölni kívánt személyek nevét Biatorbágy Város Önkormányzat polgármesteréhez, Tarjáni Istvánhoz kell benyújtani. A jelölés feltételeiről, módjáról a jelölhetők köréről alább olvashat bővebb tájékoztatást.

 

A bírósági ülnökök megválasztásáról

A Budaörsi Városi Bíróság számára a 2010. évben rendkívüli választás keretében megválasztott ülnökökön kívül 2011. évben további 25 ülnök megválasztása szükséges a bíróság működésének biztosításához. Mivel a fiatalkorúak ügyei a székhelyi bíróságtól helyi bírósághoz kerülnek, ezért a 25 ülnök közül 10 pedagógus ülnökre van szükség.

Pest Megye Közgyűlésének Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésével megosztva a következő bíróságokhoz kell ülnököt választania: 

  Pest Megye Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Összesen
  ülnök pedagógus
ülnök
ülnök pedagógus
ülnök
 
Pest Megyei Bíróság 35 20 15 10 80
Budakörnyéki Bíróság 15 10 - 25
Pest Megyei Munkaügyi Bíróság

35

15 50

Kit lehet jelölni?

  • jelölni lehet minden büntetlen előéletű, 30. életévét betöltött, de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgárt, akinek választójoga van

Hogyan történik a jelölés?

  • a jelölésnek tartalmaznia kell, hogy melyik bíróságra vonatkozik a jelölés
  • a jelöléshez csatolni kell azt az elfogadó nyilatkozatot, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga
  • a jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület, megyei közgyűlés részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké választani nem lehet.
  • a jelölést 2011. március 16-ig Biatorbágy Város Polgármesteréhez lehet benyújtani
  • a jelölés bejelentése tartalmazza a jelölőre vonatkozó adatokat is (név, lakcím, illetőleg önkormányzat, társadalmi szervezet, oktatási intézmény neve, címe) valamint a jelölő (szervezetnél a képviselő) aláírását.

Ki jelölhet?

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek - kivéve a pártokat – jelölik.
A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén lévő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületi jelölik.
A munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól. Az ülnök jogait és kötelezettségeit a mellékelt tájékoztató alapján ismerheti meg.

Csatolmány Méret
A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei (99.62 KB) 99.62 KB
Bírósági ülnökké jelölés (102.21 KB) 102.21 KB
Nyilatkozat - bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (125.78 KB) 125.78 KB
Nyilatkozat (69.4 KB) 69.4 KB