Közösségi tervezési egyeztetés a Kolozsvári utcai sportpálya fejlesztése miatt településrendezési eszközök módosításának indításáról

bialogoszines.jpg

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2018. (I.25.) számú határozatában döntött a Kolozsvári utcai sportpálya és környezete fejlesztéséről. Határozatában a Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpályát (704/2 hrsz.) és környezetét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a kialakult állapotban a szomszédos telkek fokozottabb környezeti terhelésének védelme, valamint a sportpálya rendeltetésszerű használhatósága érdekében szükséges beruházási célok megvalósításához komplex környezetalakítási, zöldfelület és beépíthetőségi fejlesztési vizsgálatot készítessen el és a településrendezési eszközök módosítását készítesse elő, azok egyeztetési eljárásának lebonyolításáról gondoskodjon, és mielőbb terjessze jóváhagyásra a Képviselő-testület elé.

A kialakult állapotban a közvetlenül érintett szomszédos telkek fokozottabb védelme, továbbá a hatásterülete védelme valamint a sportpálya rendeltetésszerű használhatósága érdekében az alábbi beruházási célok megvalósítása merült fel:

  • hang- és belátás gátló, így fényszennyezést gátló elemek telepítése;
  • zöldfelület fejlesztése - a fény- és zajhatás csökkentésére;
  • megvilágítás átalakítás, átépítés - kápráztatás megszüntetésére;
  • csapadékvíz telken belüli kezelésének felülvizsgálata;
  • járdaépítés a sportpálya teljes utcafronti hosszában - biztonságos és pormentes gyalogos közlekedés biztosítása;
  • a közterületi parkolók felülvizsgálata - az ingatlan körüli területek forgalomtechnikai átalakítása
  • három rétegű növénytakaró elhelyezésének vizsgálata, zaj csillapítás és zöldfelület növelése céljából mind a sportpálya területén belül, mint annak közvetlen környezetében közterületen. 

A fenti célok megvalósítása a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosítását is igényli, amelyek során a jelenlegi építési övezet megtartásával kell javaslatot tenni Biatorbágy Város helyi építési szabályzata (HÉSZ) és szabályozási tervének módosítására.

A HÉSZ módosítás tervezési programjának és munkaközi anyagának kialakítására közösségi tervezési egyeztetést tartunk, melynek:

  • Ideje: 2018. február 6. napján 10.00. óra 
  • Helye: Biatorbágy Polgármesteri Hivatala (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) Emeleti Tárgyaló terme.

ahol a fejlesztéssel érintettek, érdekeltek és érdeklődők megfogalmazhatják véleményüket.

Kérem Önöket, hogy fenti egyeztetésen írásban vagy szóban foglalják össze véleményüket arról, hogy mit tartanak fokozottabb környezeti terhelésnek a szomszédos telkek tekintetében, illetve a Sportpálya használata során milyen zavaró hatások érik lakókörnyezetüket. Amennyiben a fent megjelölt egyeztetésen személyesen megjelenni nem tudnak a partnerek írásos észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidő:

2018. február 9. napja (péntek) 14 óra

az észrevételek az alábbi Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. postacímre küldve vagy az Ügyfélszolgálati Irodán személyesen leadva illetve a penzes.katalin@biatorbagy.hu elektronikus levélcímre küldhetők meg.

Biatorbágy, 2018. február 1.

Tisztelettel:

Tarjáni István

polgármester

2018-02-02 10:44