Téli rezsicsökkentés

Tájékoztató a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások téli rezsicsökkentéséről. A Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában rögzíti, hogy a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is részesülhetnek egyszeri természetbeni támogatásban.

Biatorbágyi háztartások tekintetében a támogatás feltétele a melléklet szerinti igénybejelentő nyilatkozat kitöltése és eljuttatása 2018. október 15-ig a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) postacímére, vagy Ügyfélszolgálatára (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.). Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be, a határidő elmulasztása jogvesztő.

Támogatásra az a háztartás jogosult, amely

 • az igénylő személynek a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye,
 • a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során még nem részesült juttatásban (pl. vezetékes gáz- vagy távfűtést felhasználók esetében nem részesült a 12 000 forint összegű juttatásban)
 • nem kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartás.

Az igénybejelentő lapon nyilatkozni szükséges:

 • az igénybejelentő nevéről, személyazonosító adatairól, lakóhelyéről, tartózkodási helyéről, az igénybejelentéssel érintett ingatlan címéről,
 • az igényelt fűtőanyag fajtájáról (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett),
 • arról, hogy a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során még nem részesült juttatásban,
 • arról, hogy a nyilatkozaton szereplő adatokat a Hivatal, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága kezelheti, azzal kapcsolatban ellenőrzést folytathat.

Az eljárás menete:

 • az igénybejelentéseket a Hivatal összegzi és továbbítja az illetékes hatóságok felé,
 • az Önkormányzat kiválasztja azokat a vállalkozás(ok)at, ahol az igényelt fűtőanyag átvehető, a kiválasztott vállalkozással/vállalkozásokkal megállapodást köt,
 • a Hivatal az igénybejelentő részére igazolást állít ki (mely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolására),
 • a megállapodással érintett vállalkozás átadja a fűtőanyagokat, azokról naprakész nyilvántartást vezet, elszámol az önkormányzat felé.

Az igénybejelentéssel kapcsolatos további tájékoztatás munkaidőben a Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársaitól (06-23/310-174/228 mellék), vagy osztályvezetőjétől, Pomaházi Krisztinától (06-23/310-174/218 mellék) kérhető.

Csatolmány Méret
Igénybejelentő letöltése (513.4 KB) 513.4 KB