Képviselő-testületi ülés 2018.12.17.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 17. napján (hétfőn), délután 17:00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
2.) A nagydobronyi önkormányzat kérelméről
Előadó: Polgármester
3.) A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről
Előadó: Polgármester
4.) A Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelméről
Előadó: Polgármester
5.) Benedek Elek Óvoda eszközpótlási igényéről a Legóvár Tagóvoda vonatkozásában
Előadó: Polgármester
6.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2018. december 13.

Tarjáni István
polgármester

2018-12-17 17:00