Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019.04.17.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2019. április 17-én, szerdán 15:00 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.)

Biatorbágy Város Önkormányzata gazdasági társaságainak 2018. évi pénzügyi-számviteli beszámolójáról

3.) Gazdasági társaságok felügyelő bizottságának működési rendjéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
4.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft., Viadukt Sport Nonprofit Kft., Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. bérfejlesztéséről
5.) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről
6.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) Ör.sz. rendelete a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
7.) NKA örökségvédelmi pályázatáról: „Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának, felújításának támogatásáról a Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása 2019.”
8.) Torbágyi Református Egyházközség kérelméről
9.) Torbágyi Katolikus Plébánia kérelméről
10.) A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról – tartaléklistára kerülésről szóló döntésről
11.) A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázatról
12.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III.1.) költségvetési rendeletének módosításáról
13.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról – Zárt 
14.) Bírósági ülnökválasztásról – Zárt 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. április 08.

Sólyomvári Béla s.k.
bizottság elnöke