Településrendezési eszközök módosítása, környezeti vizsgálat és értékelés

Biatorbágy város teljes területére vonatkozó településrendezési eszközök módosítása és felülvizsgálata során a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint készítendő környezeti vizsgálat és értékelés külön dokumentumként készült el, mely a véleményezési dokumentációval együtt letölthető a következő linkekről: 

Tarjáni István
polgármester