Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019.07.16.

 

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2019. július 16-án, kedden 16.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről
2.) A Sándor Metternich kastély udvarában új sportpályák építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testület 122/2019.(V.30.) határozata módosításáról 
3.) "Az Egészségházban kialakítandó röntgendiagnosztika helyéül szolgáló helyiség építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról
4.) A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázatról
5.) Biatorbágy 1065/7 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog lemondásával öszefüggő kérdésekről
6.) M1 autópálya 3 sávra bővítésének környezetvédelmi engedélyéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
7.) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló többször módosított 3/2001.(04.10) Ör. számú rendelet módosításáról
8.)

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

9.) A „Vállalkozási szerződés a Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építésére és környezetrendezésére vonatkozóan” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról - ZÁRT
10.) „Biatorbágy Városépítészetéért Díj” adományozásáról - ZÁRT

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. július 12.

Sólyomvári Béla s.k.
bizottság elnöke