Szanyi József Nagydobrony tiszteletbeli polgára lett

Testvérvárosunk a Kárpátalján található színmagyar lakosságú Nagydobrony település Képviselő-testülete a Biatorbágyon élő Szanyi Józsefnek tiszteletbeli polgár címet adományozott. A kitüntetést 2019. július 28-án, a Nagydobronyi Falunapon adták át.
A tiszteletbeli polgár cím a határon túl élő, magát magyar nemzetiségűnek valló személynek adományozható , aki valamely a Nagydobronyhoz kötődő kiemelkedően jelentős munkájával, cselekedetével, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a község jó hírnevéhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

Idézet a cím odaítélését indokló laudációból:

„Szanyi József húsz esztendeje következetesen folytat Nagydobrony irányába olyan tevékenységet, melynek során mindig fokozott figyelemmel volt a falunk érdekére. Számos alkalommal segített a nagydobronyi magyarságot érintő kérdésekben. Az 1990es évekbeli árvíz idején ruhaadományokat gyűjtött a nagydobronyi gyerekeknek, valamint 40 nehéz körűlmények között élő gyerek tölthette náluk, Biatorbágyon a karácsonyi ünnepeket.

Biatorbággyal való testvértelepülési kapcsolataink kiépítése során is aktív kezdeményezője volt a testvértelepülési kapcsolatoknak, hiszen édesapja néhai Szanyi (Vinda) Sándor Nagydobonyi volt. Immár hat éve hivatalosan testvérvárosunk Biatorbágy. A Pest megyei Vöröskereszt alelnökeként a 2014-es események óta gyűjtéseket rendez az itteni rászorulók javára „Testvért bajban nem hagyunk magára” mottóval. Évente jótékonysági bálokat szervez „Magyarok a magyarokért” elnevezéssel Biatorbágyon, az itt élő magyarok javára. Adakoztak a nagydobronyi egészségügyi gyermekotthon lakóinak, valamint a nagydobronyi mentőállomásnak kardigráf gépre.”