Képviselő-testületi ülés 2019.08.27.

Mehgívó

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 27-én (kedden), 16 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről

Előadó: Polgármester

2.) Az M1 autópálya 3 sávra bővítésével kapcsolatos Településrendezési Szerződésről
Előadó: Polgármester
3.) A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről
Előadó: Polgármester
4.) Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről
  • Jegy kedvezményekről
  • A MÁV-val kötött helyiségbérleti szerződésről

Előadó: Polgármester

5.) A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása” című pályázati döntéséről
Előadó: Polgármester
6.) Műfüves kispálya áthelyezéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
7.) „Az Egészségházban kialakítandó röntgendiagnosztika helyéül szolgáló helyiség építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 
8.) A Sándor Metternich kastély udvarában új sportpályák építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
9.) A Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügyéről – ZÁRT
Előadó: Polgármester
10.) Ifjúsági pályázatok elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
11.) Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága tagjainak megválasztásáról – ZÁRT
Előadó: Jegyző
12.) Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról – ZÁRT
Előadó: Jegyző
13.) Ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről – ZÁRT
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről

A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola működtetéséhez szükséges átmeneti finanszírozási kérelméről

„Az Egészségházban kialakítandó röntgendiagnosztika helyéül szolgáló helyiség építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT 

 

Biatorbágy, 2019. augusztus 23.

 

Tarjáni István s.k.
polgármester 

2019-08-27 16:00