Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019.08.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2019. augusztus 27-én, kedden 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről
2.) Az M1 autópálya 3 sávra bővítésével kapcsolatos Településrendezési Szerződésről
3.) A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről
4.) Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről
  • Jegy kedvezményekről
  • A MÁV-val kötött helyiségbérleti szerződésről
5.) A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása” című pályázati döntéséről
6.) Műfüves kispálya áthelyezéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
7.) „Az Egészségházban kialakítandó röntgendiagnosztika helyéül szolgáló helyiség építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT 
8.) A Sándor Metternich kastély udvarában új sportpályák építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
9.) A Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügyéről – ZÁRT
10.) Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága tagjainak megválasztásáról – ZÁRT
11.) Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról – ZÁRT
12.) Ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről – ZÁRT

Pótanyag:

A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről

A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola működtetéséhez szükséges átmeneti finanszírozási kérelméről

„Az Egészségházban kialakítandó röntgendiagnosztika helyéül szolgáló helyiség építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT 

Biatorbágy, 2019. augusztus 23.

 

 

Sólyomvári Béla s.k.
bizottság elnöke

2019-08-27 14:00