Utcacsoport átadás

utatadas.jpg

Augusztus 29-én adták át a felújított Árpád, Attila, Géza fejedelem, Petőfi, Dévay, Szily Kálmán utcákat Biatorbágyon. Városunk közel 150. millió (149 997 112) forintos támogatást nyert az Önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú belterületi utak korszerűsítésére a Pest megye Területfejlesztési Program költségvetési előirányzatából. Saját forrásból 65 millió forint önerőt biztosított a pályázathoz, ezen felül pedig további 25 millió forint kiegészítéssel járult hozzá a pályázat részét nem képező útszegélyek, járdaszakaszok, buszmegállók kiépítéséhez.

A felújított utak hossza, összesen 3016 méter.
Felújított járdaszakaszok hossza: 460 méter
Vízelvezetők hossza 984 méter
Útburkolati jelekkel felfestett útszakaszok hossza, összesen: 980 m
Zöldsáv kialakítása: 2000 négyzetméter zöldterület, 36 db faültetés
Az útszakaszokhoz kapcsolódóan közlekedésbiztonsági elemek – 5 db jelzőtábla, gyalogos átkelőhely kiegészítő felfestések, útszegélyek, forgalomlassító küszöbök – teszik biztonságosabbá az itt élők és erre közlekedők életét. Lényegesen javult a járhatóság, kevésbé romlik a gépjárművek állapota és a simább aszfalt miatt csendesebbek lettek az utcák. Mindez jelentősen kényelmesebbé teszi a munkába járást, elősegíti a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését, közvetve javítja a gazdálkodó szervezetek működési feltételeit, valamint jelentősen hozzájárul a városban szeptember 2-ától induló helyi közösségi közlekedés működéséhez. A ViaBusz midibuszok útvonala nagyrészt érinti a projekt keretében felújított útszakaszokat.
A frissen átadott utakon kívül a város önerőből 270 millió forintos összegből korszerűsíti többek között a Szent László, Pipacs, Székely, Patak, Domb utcát, valamint minezeken felül további közel 10 millió forintot költ a Kandó, Kamilla, Tas, Geréby valamint az iharosi sportpályát megkerülő utak mart aszfalttal való javítására. A helyi busz által használt buszmegállók, buszöblök kiépítése is folyamatban van.
Az Önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú belterületi utak korszerűsítésére kiírt pályázat megvalósításában támogatóként közreműködött Csenger-Zalán Zsolt választókerületünk országgyűlési képviselője, Pest Megye Önkormányzata, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár. A pályázat lebonyolítója a Tempo-Consulting Kft. volt. A kivitelezést az Útkorona Kft. végezte. A tervezői és műszaki ellenőri feladatokat a Georoad 2000 Kft. látta el. Az önkormányzat részéről Simon Ágnes műszaki osztályvezető, Héjja Karolin, és Váczi András voltak a projekt felelősei.
 

2019-08-31 13:24