Bursa Hungarica tájékoztató

bursa.jpg

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 2019. november 25. napján megtartott ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagokat és 19/2019. (XI.25.) számú határozatával meghozta döntését a támogatott pályázók személyéről és a részükre nyújtott támogatások összegéről. Az ösztöndíjpályázat keretében kizárólag a nyújtott támogatások összesített adatai („A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban) hozhatók csak nyilvánosságra. Ezzel összhangban a pályázat eredményeivel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtom:

  • az „A” típusú pályázati kiírásra benyújtott 15 db pályázati anyagból 14 db felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
    • 1 fő pályázó a benyújtásra nyitva álló, 2019.11.05-ei határidőt túllépve nyújtotta be pályázatát, így a pályázó kizárásra került a pályázati eljárásból.
    • A Bizottság elé megvitatásra kerülő pályázatok közül valamennyi, 14 fő szociálisan rászorult pályázó támogatásban részesült. A megítélt támogatások összértéke 116.000,- Ft/hó lett. Az egy pályázóra jutó támogatás átlagos mértéke: 8.286,- Ft/hó.
  • a „B” típusú pályázati kiírásra benyújtott 1 db pályázati anyag a fenti benyújtási határidőn túl érkezett Hivatalunkhoz, így a pályázó kizárásra került a pályázati eljárásból.

A 2020. évi pályázati fordulóban részt vett, támogatást nyert pályázó a támogatások pontos havi összegéről, valamint a pályázat további menetéről az EPER-BURSA rendszeren keresztül értesültek, továbbá lakcímükre a mai napon postázott írásbeli értesítés került kiküldésre (nyitva álló határidő: 2019. december 9.)

Biatorbágy, 2019. november 26.

 

dr. Kovács András jegyző
nevében és megbízásából:

Pomaházi Krisztina
igazgatási osztályvezető

2019-11-27 11:38