Fa hódolók figyelmébe

2020. február 1-jén szombaton, és 2-án vasárnap a hódok által kirágott és az elöregedett fák gallyazásását és kivágását végezteti a Peca-tó Sporthorgász Egyesület a Pecató helyi természetvédelmi területen. A beavatkozás az önkormányzat határozatba foglalt engedélye alapján, a Duna Ipoly Nemzeti Park illetékes munkatársának előzetes iránymutatása szerint történik.

A ritkítás és kivágás a vagyonra és az életre veszélyes növényeket érinti. Az önkormányzat határozata szerint a kivágott fákat pótolni kell a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos fa- és cserjefajokkal (kőris és éger). A munkálatok alatt a közúti forgalmat –– amennyiben szükséges - jelzőőrökkel kell irányítani, az ideiglenes forgalomszabályozásnál a KRESZ előírásait be kell tartani. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. A beavatkozás során a közúton lévő, vagy azt érintő létesítmény, műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség az egyesületet és a kivitelezőt terheli. Munkavégzés után a helyszínt rendezett állapotban kell átadni. Gondoskodni kell a kivágott fa és hulladéka azonnali szakszerű eltávolításáról. Ezeket a közúton vagy az árokban ideiglenesen sem lehet tárolni. Az egyesület köteles a jegyzőnek bejelenteni a fapótlás megkezdésének időpontját és várható időtartamát annak érdekében, hogy a munka megfelelősége és teljesítése ellenőrizhető legyen.