Embertelen kilakoltatások

kitelepitesi_emlekmu_edited.jpg

Több száz németajkú családot telepítettek ki településünkről a második világháború után 1946. február 25 és 27-én. Erre az embertelenül szomorú eseményre emlékezünk 2020. február 23-án vasárnap 14.00 órától főhajtással a Füzes-patak partján felállított kitelepítési szobornál, 15.00 órától Juhász Ferenc Művelődési Központban emlékműsorral és koszorúzással.

"Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki a legutolsó népszámlálási összeírás alkalmával német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallott magát, vagy aki magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, továbbá az, aki a Volksbundnak vagy valamely fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt" – írta a Magyar Közlöny, 1946/12. száma. „A kitelepítési névjegyzékek összeállításának alapját az 1941. évi népszámlálás során szerzett adatok jelentették. 1941-ben a trianoni Magyarország területén 477 057 fő vallotta magát német anyanyelvűnek, illetve 303 419 személy német nemzetiségűnek. A magyar állam a második világháborút követően a területén élő német nemzeti kisebbséget kollektívan tette felelőssé a náci Németország, illetve a németséghez tartozó személyek által elkövetett tettekért. A kollektív büntetés szándékával sújtottak egy teljes népcsoportot személyi és tulajdonjogi korlátozásokkal, vagyonelkobzással, illetve a szülőföldről történő elűzetéssel. A háborús bűnösök felelősségre vonásának és megbüntetésének jogos morális igénye a háború utáni Magyarországon igazságtalanul kapcsolódott össze az etnikailag homogén nemzetállam megteremtésének, a földkérdés megoldásának és a határon túli magyarok letelepítésének és földhöz juttatásának problematikájával.” /Forrás: Kitaszítottság. A magyarországi németek sorsa a második világháborút követő években. Szerző Goda Gábor./
 

2020-02-21 22:24