Vezetői megbízással járó köztisztviselői állás

Biatorbágy logo

A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony keretében – 6 hónapos próbaidővel – állást kínál Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátására.

A pályázat benyújtásának határideje 2020. május 10. A beosztás betölthetőségének időpontja 2020. május 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán +36-30-697-4116-os, vagy Balog Gábor +36-30-322-6328-as telefonszámon nyújt.

Dr. Orosz György megbízatásának közös megegyezéssel történő megszűnését követően az új vezető kinevezéséig a polgármesteri hivatal vezetői teendőit dr. Hajdu Boglárka aljegyző látja el.

 

2020-04-28 10:31