Platánfasor kímélő tereprendezés

magyar_kozut.png

A Budapest – Balaton kerékpárút Biatorbágy – Etyek szakaszára cserjeirtási és fakivágási hozzájárulást adott a közútkezelő, amelyről értesítette Biatorbágy Város Önkormányzatát. A Biatorbágyi Tájvédő Kör kezdeményezésére ültetett és a településünk lakosai, családjai által gondozott platán családfasor megtartása az országos közút üzemeltetője szempontjából is kívánatos. A tereprendezési hozzájárulásban ezért szerepel, hogy a helyi védettségű platánfasor esetében a fakivágást el kell kerülni.

A tervezett kerékpárút egy rövidebb szakaszán veszélyeztetettek a védett fák, tekintettel arra, hogy a kanyar belső ívében a beláthatóságot korlátozzák. Amennyiben nyomvonalkorrekció nem lehetséges, akkor ezen fák áthelyezésének vizsgálatát írták elő. A tervezett kerékpárút nyomvonalának módosítása és végleges kitűzése után jegyzőkönyv készül, amely rögzíti minden kivágandó fa fajtáját, törzsátmérőjét és darabszámát. A pótlandó fák mennyiségét a függőben lévő nyomvonalkorrekciót és a szükséges fakivágás véglegesítését követően, egyeztetés után véglegesítik. A pótlást legkésőbb a kivitelezést követő egy éven belül el kell végezni, a telepített fákat három évig ápolni kell. A közútkezelői hozzájárulás kérésre megtekinthető a polgármesteri hivatal műszaki osztályán.         

2020-08-26 23:05