Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy közleménye

Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül a helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi köznevelési intézmények 2020. évi fejlesztési támogatására vonatkozó döntése alapján 25.000.000 Ft támogatást nyújtott a „Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola felújítási, bővítési munkálatainak és az oktatási-nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” c. projekt megvalósításához.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint az intézmény fenntartója a támogatási keretet a Ritsmann iskola oktatási funkciókkal történő bővítéséhez, valamint a konténer tantermek kiváltásához kapcsolódó tervezési munkák megkezdéséhez használta fel.
A 4D Építész Stúdió Kft. kiváló előkészítő munkájának eredményeként 2020. szeptember 16-án véglegessé vált/jogerőre emelkedett az építési engedély.