Bursa Hungarica 2021 tájékoztató

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 2020.06.25. napján elfogadott bírálati szempontrendszere alapján elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagok és Biatorbágy Város Polgármesterének 277/2020. (11.24.)számú határozatával döntés született a támogatott pályázók személyéről, valamint a részükre nyújtott támogatások összegéről.

A döntés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazásra, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (III.11.) sz.Korm. rendeletre tekintettel született. Az ösztöndíjpályázat keretében kizárólag a nyújtott támogatások összesített adatai („A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban) hozhatók csak nyilvánosságra. Ezzel összhangban a pályázat eredményeivel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtom:

  • az „A” típusú pályázati kiírásra benyújtott 15db pályázati anyag megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak, ebből valamennyi,15 fő szociálisan rászorult pályázó támogatásban részesült. A megítélt támogatások összértéke 151.000,-Ft/hó lett. Az egy pályázóra jutó támogatás átlagos mértéke mintegy 10.000,-Ft/hó.
  • a „B” típusú pályázati kiírásra benyújtott 2db pályázati anyag szintén megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak, ebből valamennyi, 2 fő szociálisan rászorult pályázó támogatásban részesült. A megítélt támogatások összértéke 22.000,-Ft/hó lett. Az egy pályázóra jutó támogatás átlagos mértéke 11.000,-Ft/hó

A 2021. évi pályázati fordulóban részt vett, támogatást nyert pályázó a támogatások pontos havi összegéről, valamint a pályázat további menetéről az EPER-BURSA rendszeren keresztül értesültek, továbbá lakcímükre postázott írásbeli értesítés került kiküldésre (nyitva álló határidő: 2020. december 8.)

Biatorbágy, 2020. december 3.

dr. Hajdu Boglárka jegyző
nevében és megbízásából:

Pomaházi Krisztina
igazgatási osztályvezető