Általános iskolai beiratkozás

iskolai_beiratkozas.jpg

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §(7) bekezdése, valamint a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 2012012. (VIII/.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala az alábbiak szerint határozza meg. A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: 

  • 2021. április 15-én 8-18 óra között
  • 2021. április 16-án 8-17 óra között

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2015. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye , ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Nem szükséges személyesen megjelenni, biztosított az elektronikus jelentkezés lehetősége.

2021-03-16 15:01