Véleményezés lezárva

A helyi közösségi közlekedés, a ViaBusz útvonalhálózatának és menetrendjének bővítési elképzeléseit 2021. április 16-áig lehetett véleményezni. A fejlesztők a beérkezett javaslatokra tekintettel véglegesítik terveket, majd elkészítik a döntéselőkészítő dokumentációt Biatorbágy Város Önkormányzata számára. A szakértők ezúton is köszönik a vitaanyaghoz fűzött hozzászólásokat. A szolgáltatás a képviselő-testület döntésétől függően legkorábban 2021 szeptemberétől egészülhet ki kétirányúsítással és betétjáratokkal.