Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021.06.22.

   MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 2021. június 22. kedden, 15 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021. évi munkatervéről
2.) A polgármester 2021. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
3.) Pályázat kiírása Biatorbágy Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló rendelet alapján 
4.) Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának tervezete
5.) A közterületen és nyilvános helyeken történő maszkviselés szabályairól szóló 19/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
6.) Tájékoztató a Biatorbágyon épülő Innovatív Technikum és Gimnázium tárgyában
7.) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásról
8.) A 2021. évi pót Városünnep program- és költségtervéről
9.) A Boldog Iskola Programban való részvétel támogatásáról
10.) A tanyagondnoki szolgálat bevezetéséről
11.) Biatorbágyi országos közutak belterületi határ módosításáról
12.)
13.) Biatorbágy szennyvíztelep és szennyvízhálózat helyzete
14.) A Biatorbágy, 9285/3 hrsz-ú ingatlan elnevezése Nimród közre
15.) A Biatorbágy, 02/7 és 03 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról
16.) A Biatorbágy, 0170/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
17.) Biatorbágy helyi építési szabályzatának módosításáról
18.) Innovatív Technikum telkének állami tulajdonba adásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
19.) Javaslat Biatorbágy Szőlőhegyek (volt zártkerti) területére a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítását megalapozó fejlesztési tanulmány elkészítésére
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
20.) A Biatorbágy 1110 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról (zárt ülés keretében)
21.) Összefogás Építési Alap pályázat elbírálásáról és a szükséges többletforrás biztosításáról (átruházott hatáskörben) (zárt ülés keretében)
22.) A Biatorbágy, 4277 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról (zárt ülés keretében)
23.) „Szép Porta Biatorbágyért” díj adományozásáról (zárt ülés keretében)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2021. június 16.

Nánási-Kézdy Tamás s.k.
bizottság elnöke