Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021.07.22.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021. július 22. napján, csütörtökön, 1500 órai kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

 

1.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadásáról (átruházott hatáskörben)
2.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben való elfogadásáról, valamint a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet elfogadásáról 
3.) Az Egészségház működtetésének kérdéseiről 
4.) A Sándor-Metternich kastélyban található orvosi szoba áthelyezéséről
5.) A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda alapdokumentumainak módosításáról
6.) Átfogó értékelés kiegészítése Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról (átruházott hatáskörben) 
7.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (átruházott hatáskörben)
8.) A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (átruházott hatáskörben) 
9.) A Gólyafészek Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról (átruházott hatáskörben)
10.) „Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása” pályázat elbírálásáról (átruházott hatáskörben)
11.)

A civil pályázatok elbírálásáról:


Biatorbágy, 2021. július 19.

 

Varga László sk.
elnök